Projektutveckling

Projektutveckling utifrån kundens perspektiv

Vi är gärna med från början när visionen skall förverkligas och projekteringsarbetet börjar. I utredning, förprojektering, upphandling, detaljplanering, finansiering, arkitektur och konstruktion vet vi att vår kompetens är hög. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med och leda stora och små projekt och vi trivs i rollen mellan entreprenören och den framtida fastighetsägaren.