Jon Larsgården har lång erfarenhet från byggentreprenadbranschen sedan sina år som VD & grundare av HälsingeBygg AB

Idag drivs entreprenadavdelningen av Jon Larsgården där både stora och små projekt utförs.

I dagsläget så bygger vi en ny produktionsanläggning till Oilquick om ca 2300 kvm, stommen är köpt av Strängbetong och produktionen är i full gång. Inflyttning beräknas till Oktober 2018.

I detta bolag så sköter vi vår interna förvaltning av våra ägda fastigheter och all nyproduktion i egna böcker sker också i detta bolag.

PURO Entreprenad AB – är bolaget som inte konkurrerar på den öppna marknaden utan som kunderna väljer utifrån Jon Larsgårdens erfarenhet, kompetens och tillit.