Fastigheten på Mickelsvägen 4 upptas till större delen av grossisten Selga. Den högra delen innefattar ett kontorshotell med 10 kontorsrum.